Załatwianie spraw studenckich w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.

Rektor ZUT w Szczecinie zawiesza zajęcia dydaktyczne w dniach 12-25 marca 2020 r.

Dotyczy to kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Praca dziekanatu zostaje ograniczona. Każda sprawa może zostać załatwiona telefonicznie lub mailowo – numery telefonów i adresy mailowe dostępne są na wydziałowej stronie www

https://www.we.zut.edu.pl/o-wydziale/dziekanat/

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckiej do 31 maja 2020 roku – nie ma potrzeby kontaktu z dziekanatem w tej sprawie.